August 2022

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
Mars conjunct North Node
4:07 am - 4:07 am
18° Taurus , ...
Local Time:
Aug 01 2022 |
12:37 pm - 12:37 pm
Moon void of course
6:29 pm - 12:00 am
Moon trine Pluto , ...
Local Time:
Aug 02 2022 |
2:59 am - 8:30 am
Mars conjunct Uranus
7:53 pm - 7:53 pm
18° Taurus , ...
Local Time:
Aug 02 2022 |
4:23 am - 4:23 am
Venus sextile North Node
11:03 pm - 11:03 pm
18° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Aug 02 2022 |
7:33 am - 7:33 am
2
☽→ Libra
12:05 am - 12:05 am
Local Time:
Aug 02 2022 |
8:35 am - 8:35 am
Venus sextile Uranus
8:25 am - 8:25 am
18° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Aug 02 2022 |
4:55 pm - 4:55 pm
Moon void of course
12:00 am - 12:05 am
Moon trine Pluto , ...
Local Time:
Aug 02 2022 |
8:30 am - 8:35 am
Venus sextile Mars
9:59 pm - 9:59 pm
19° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Aug 03 2022 |
6:29 am - 6:29 am
3
4
Moon void of course
2:19 am - 7:46 am
Moon square Pluto , ...
Local Time:
Aug 04 2022 |
10:49 am - 4:16 pm
Mercury → Virgo
2:57 am - 2:57 am
Local Time:
Aug 04 2022 |
11:27 am - 11:27 am
☽→ Scorpio
7:46 am - 7:46 am
Local Time:
Aug 04 2022 |
4:16 pm - 4:16 pm
5
6
Moon void of course
7:23 am - 12:38 pm
Moon sextile Pluto , ...
Local Time:
Aug 06 2022 |
3:53 pm - 9:08 pm
☽→ Sagittarius
12:38 pm - 12:38 pm
Local Time:
Aug 06 2022 |
9:08 pm - 9:08 pm
7
Venus trine Neptune
12:42 pm - 12:42 pm
25° Cancer, Pisces , ...
Local Time:
Aug 07 2022 |
9:12 pm - 9:12 pm
Mars square Saturn
3:56 pm - 3:56 pm
22° Taurus, Aquarius , ...
Local Time:
Aug 08 2022 |
12:26 am - 12:26 am
8
Moon void of course
6:29 am - 2:38 pm
Moon square Neptune , ...
Local Time:
Aug 08 2022 |
2:59 pm - 11:08 pm
☽→ Capricorn
2:38 pm - 2:38 pm
Local Time:
Aug 08 2022 |
11:08 pm - 11:08 pm
Sun trine Chiron
4:00 pm - 4:00 pm
16° Leo, Aries , ...
Local Time:
Aug 09 2022 |
12:30 am - 12:30 am
9
Venus opposite Pluto
1:17 am - 1:17 am
26° Cancer, Capricorn , ...
Local Time:
Aug 09 2022 |
9:47 am - 9:47 am
Mars semisquare Jupiter
9:26 am - 9:26 am
23° Taurus, 08° Aries , ...
Local Time:
Aug 09 2022 |
5:56 pm - 5:56 pm
10
Sun square North Node
6:43 am - 6:43 am
17° Leo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 10 2022 |
3:13 pm - 3:13 pm
Moon void of course
12:39 pm - 2:44 pm
Moon opposite Venus , ...
Local Time:
Aug 10 2022 |
9:09 pm - 11:14 pm
☽→ Aquarius
2:44 pm - 2:44 pm
Local Time:
Aug 10 2022 |
11:14 pm - 11:14 pm
11
Sun square Uranus
8:53 am - 8:53 am
18° Leo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 11 2022 |
5:23 pm - 5:23 pm
Venus → Leo
2:29 pm - 2:29 pm
Local Time:
Aug 11 2022 |
10:59 pm - 10:59 pm
Mars sextile Neptune
5:43 pm - 5:43 pm
24° Taurus, Pisces , ...
Local Time:
Aug 12 2022 |
2:13 am - 2:13 am
FULL MOON at 19° Aquarius
9:35 pm - 9:35 pm
Local Time:
Aug 12 2022 |
6:05 am - 6:05 am
12
Moon void of course
7:06 am - 2:44 pm
Moon square Mars , ...
Local Time:
Aug 12 2022 |
3:36 pm - 11:14 pm
☽→ Pisces
2:44 pm - 2:44 pm
Local Time:
Aug 12 2022 |
11:14 pm - 11:14 pm
13
14
Uranus parallel North Node
12:59 am - 12:59 am
Local Time:
Aug 14 2022 |
9:29 am - 9:29 am
Moon void of course
11:10 am - 4:42 pm
Moon sextile Pluto , ...
Local Time:
Aug 14 - 15 2022 |
7:40 pm - 1:12 am
Sun opposite Saturn
1:10 pm - 1:10 pm
21° Leo, Aquarius , ...
Local Time:
Aug 14 2022 |
9:40 pm - 9:40 pm
☽→ Aries
4:42 pm - 4:42 pm
Local Time:
Aug 15 2022 |
1:12 am - 1:12 am
Mars trine Pluto
5:27 pm - 5:27 pm
26° Taurus, Capricorn , ...
Local Time:
Aug 15 2022 |
1:57 am - 1:57 am
15
Mercury trine North Node
1:34 pm - 1:34 pm
17° Virgo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 15 2022 |
10:04 pm - 10:04 pm
16
Mercury trine Uranus
1:46 pm - 1:46 pm
18° Virgo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 16 2022 |
10:16 pm - 10:16 pm
Moon void of course
4:17 pm - 10:22 pm
Moon square Pluto , ...
Local Time:
Aug 17 2022 |
12:47 am - 6:52 am
☽→ Taurus
10:22 pm - 10:22 pm
Local Time:
Aug 17 2022 |
6:52 am - 6:52 am
17
18
Venus trine Jupiter
4:02 am - 4:02 am
08° Leo, Aries , ...
Local Time:
Aug 18 2022 |
12:32 pm - 12:32 pm
19
Moon void of course
7:05 am - 8:05 am
Moon conjunct Mars , ...
Local Time:
Aug 19 2022 |
3:35 pm - 4:35 pm
☽→ Gemini
8:05 am - 8:05 am
Local Time:
Aug 19 2022 |
4:35 pm - 4:35 pm
20
Mars → Gemini
3:56 am - 3:56 am
Local Time:
Aug 20 2022 |
12:26 pm - 12:26 pm
Mercury enters its retrograde shadow
4:49 pm - 4:49 pm
Local Time:
Aug 21 2022 |
1:19 am - 1:19 am
21
Mercury opposite Neptune
3:40 am - 3:40 am
24° Virgo, Pisces , ...
Local Time:
Aug 21 2022 |
12:10 pm - 12:10 pm
Moon void of course
6:06 pm - 8:28 pm
Moon sextile Sun , ...
Local Time:
Aug 22 2022 |
2:36 am - 4:58 am
Mars semisquare Chiron
7:44 pm - 7:44 pm
00° Gemini, 15° Aries , ...
Local Time:
Aug 22 2022 |
4:14 am - 4:14 am
☽→ Cancer
8:28 pm - 8:28 pm
Local Time:
Aug 22 2022 |
4:58 am - 4:58 am
22
Mercury trine Pluto
5:58 pm - 5:58 pm
26° Virgo, Capricorn , ...
Local Time:
Aug 23 2022 |
2:28 am - 2:28 am
Sun → Virgo
11:15 pm - 11:15 pm
Local Time:
Aug 23 2022 |
7:45 am - 7:45 am
23
24
Moon void of course
5:40 am - 9:08 am
Moon sextile Mercury , ...
Local Time:
Aug 24 2022 |
2:10 pm - 5:38 pm
☽→ Leo
9:08 am - 9:08 am
Local Time:
Aug 24 2022 |
5:38 pm - 5:38 pm
Uranus turns Retrograde at 18° Taurus
9:53 am - 9:53 am
Local Time:
Aug 24 2022 |
6:23 pm - 6:23 pm
Venus trine Chiron
1:30 pm - 1:30 pm
15° Leo, Aries , ...
Local Time:
Aug 24 2022 |
10:00 pm - 10:00 pm
25
Venus square North Node
11:11 am - 11:11 am
17° Leo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 25 2022 |
7:41 pm - 7:41 pm
Mercury → Libra
9:02 pm - 9:02 pm
Local Time:
Aug 26 2022 |
5:32 am - 5:32 am
26
Moon void of course
2:54 am - 8:24 pm
Moon opposite Saturn , ...
Local Time:
Aug 26 - 27 2022 |
11:24 am - 4:54 am
☽→ Virgo
8:24 pm - 8:24 pm
Local Time:
Aug 27 2022 |
4:54 am - 4:54 am
27
Venus square Uranus
12:33 am - 12:33 am
18° Leo, Taurus , ...
Local Time:
Aug 27 2022 |
9:03 am - 9:03 am
Sun square Mars
1:27 am - 1:27 am
03° Virgo, Gemini , ...
Local Time:
Aug 27 2022 |
9:57 am - 9:57 am
NEW MOON at 04° Virgo
4:16 am - 4:16 am
Local Time:
Aug 27 2022 |
12:46 pm - 12:46 pm
28
Venus opposite Saturn
2:27 pm - 2:27 pm
20° Leo, Aquarius , ...
Local Time:
Aug 28 2022 |
10:57 pm - 10:57 pm
Moon void of course
11:07 pm - 12:00 am
Moon trine Pluto , ...
Local Time:
Aug 29 2022 |
7:37 am - 8:30 am
29
☽→ Libra
5:44 am - 5:44 am
Local Time:
Aug 29 2022 |
2:14 pm - 2:14 pm
Moon void of course
12:00 am - 5:44 am
Moon trine Pluto , ...
Local Time:
Aug 29 2022 |
8:30 am - 2:14 pm
30
31
Moon void of course
6:43 am - 1:10 pm
Moon square Pluto , ...
Local Time:
Aug 31 2022 |
3:13 pm - 9:40 pm
☽→ Scorpio
1:10 pm - 1:10 pm
Local Time:
Aug 31 2022 |
9:40 pm - 9:40 pm
1
2
3

2022 August

Week 3

Sun 31
Mon 1
Tue 2
Wed 3
Thu 4
Fri 5
Sat 6
Sun 7
Mon 8
Tue 9
Wed 10
Thu 11
Fri 12
Sat 13
Sun 14
Mon 15
Tue 16
Wed 17
Thu 18
Fri 19
Sat 20
Sun 21
Mon 22
Tue 23
Wed 24
Thu 25
Fri 26
Sat 27
Sun 28
Mon 29
Tue 30
Wed 31
Thu 1
Fri 2
Sat 3
 • 31July
  10:04 am - 10:04 am

  Venus square Chiron

  Local Date: Jul 31 2022 |
  Local Time: 6:34 pm - 6:34 pm
  31July
  6:36 pm - 6:36 pm

  Sun trine Jupiter

  Local Date: Aug 01 2022 |
  Local Time: 3:06 am - 3:06 am
 • 01August
  6:29 pm - 12:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 02 2022 |
  Local Time: 2:59 am - 8:30 am
  01August
  7:53 pm - 7:53 pm

  Mars conjunct Uranus

  Local Date: Aug 02 2022 |
  Local Time: 4:23 am - 4:23 am
 • 02August
  12:05 am - 12:05 am

  ☽→ Libra

  Local Date: Aug 02 2022 |
  Local Time: 8:35 am - 8:35 am
  02August
  8:25 am - 8:25 am

  Venus sextile Uranus

  Local Date: Aug 02 2022 |
  Local Time: 4:55 pm - 4:55 pm
  02August
  12:00 am - 12:05 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 02 2022 |
  Local Time: 8:30 am - 8:35 am
  02August
  9:59 pm - 9:59 pm

  Venus sextile Mars

  Local Date: Aug 03 2022 |
  Local Time: 6:29 am - 6:29 am
 • 04August
  2:19 am - 7:46 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 04 2022 |
  Local Time: 10:49 am - 4:16 pm
  04August
  2:57 am - 2:57 am

  Mercury → Virgo

  Local Date: Aug 04 2022 |
  Local Time: 11:27 am - 11:27 am
  04August
  7:46 am - 7:46 am

  ☽→ Scorpio

  Local Date: Aug 04 2022 |
  Local Time: 4:16 pm - 4:16 pm
 • 06August
  7:23 am - 12:38 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 06 2022 |
  Local Time: 3:53 pm - 9:08 pm
  06August
  12:38 pm - 12:38 pm

  ☽→ Sagittarius

  Local Date: Aug 06 2022 |
  Local Time: 9:08 pm - 9:08 pm
 • 07August
  12:42 pm - 12:42 pm

  Venus trine Neptune

  Local Date: Aug 07 2022 |
  Local Time: 9:12 pm - 9:12 pm
  07August
  3:56 pm - 3:56 pm

  Mars square Saturn

  Local Date: Aug 08 2022 |
  Local Time: 12:26 am - 12:26 am
 • 08August
  6:29 am - 2:38 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 08 2022 |
  Local Time: 2:59 pm - 11:08 pm
  08August
  2:38 pm - 2:38 pm

  ☽→ Capricorn

  Local Date: Aug 08 2022 |
  Local Time: 11:08 pm - 11:08 pm
  08August
  4:00 pm - 4:00 pm

  Sun trine Chiron

  Local Date: Aug 09 2022 |
  Local Time: 12:30 am - 12:30 am
 • 09August
  1:17 am - 1:17 am

  Venus opposite Pluto

  Local Date: Aug 09 2022 |
  Local Time: 9:47 am - 9:47 am
 • 10August
  6:43 am - 6:43 am

  Sun square North Node

  Local Date: Aug 10 2022 |
  Local Time: 3:13 pm - 3:13 pm
  10August
  12:39 pm - 2:44 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 10 2022 |
  Local Time: 9:09 pm - 11:14 pm
  10August
  2:44 pm - 2:44 pm

  ☽→ Aquarius

  Local Date: Aug 10 2022 |
  Local Time: 11:14 pm - 11:14 pm
 • 11August
  8:53 am - 8:53 am

  Sun square Uranus

  Local Date: Aug 11 2022 |
  Local Time: 5:23 pm - 5:23 pm
  11August
  2:29 pm - 2:29 pm

  Venus → Leo

  Local Date: Aug 11 2022 |
  Local Time: 10:59 pm - 10:59 pm
  11August
  5:43 pm - 5:43 pm

  Mars sextile Neptune

  Local Date: Aug 12 2022 |
  Local Time: 2:13 am - 2:13 am
 • 12August
  7:06 am - 2:44 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 12 2022 |
  Local Time: 3:36 pm - 11:14 pm
  12August
  2:44 pm - 2:44 pm

  ☽→ Pisces

  Local Date: Aug 12 2022 |
  Local Time: 11:14 pm - 11:14 pm
 • 14August
  11:10 am - 4:42 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 14 - 15 2022 |
  Local Time: 7:40 pm - 1:12 am
  14August
  1:10 pm - 1:10 pm

  Sun opposite Saturn

  Local Date: Aug 14 2022 |
  Local Time: 9:40 pm - 9:40 pm
  14August
  4:42 pm - 4:42 pm

  ☽→ Aries

  Local Date: Aug 15 2022 |
  Local Time: 1:12 am - 1:12 am
  14August
  5:27 pm - 5:27 pm

  Mars trine Pluto

  Local Date: Aug 15 2022 |
  Local Time: 1:57 am - 1:57 am
 • 16August
  1:46 pm - 1:46 pm

  Mercury trine Uranus

  Local Date: Aug 16 2022 |
  Local Time: 10:16 pm - 10:16 pm
  16August
  4:17 pm - 10:22 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 17 2022 |
  Local Time: 12:47 am - 6:52 am
  16August
  10:22 pm - 10:22 pm

  ☽→ Taurus

  Local Date: Aug 17 2022 |
  Local Time: 6:52 am - 6:52 am
 • 18August
  4:02 am - 4:02 am

  Venus trine Jupiter

  Local Date: Aug 18 2022 |
  Local Time: 12:32 pm - 12:32 pm
 • 19August
  7:05 am - 8:05 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 19 2022 |
  Local Time: 3:35 pm - 4:35 pm
  19August
  8:05 am - 8:05 am

  ☽→ Gemini

  Local Date: Aug 19 2022 |
  Local Time: 4:35 pm - 4:35 pm
 • 20August
  3:56 am - 3:56 am

  Mars → Gemini

  Local Date: Aug 20 2022 |
  Local Time: 12:26 pm - 12:26 pm
 • 21August
  6:06 pm - 8:28 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 22 2022 |
  Local Time: 2:36 am - 4:58 am
  21August
  8:28 pm - 8:28 pm

  ☽→ Cancer

  Local Date: Aug 22 2022 |
  Local Time: 4:58 am - 4:58 am
 • 22August
  5:58 pm - 5:58 pm

  Mercury trine Pluto

  Local Date: Aug 23 2022 |
  Local Time: 2:28 am - 2:28 am
  22August
  11:15 pm - 11:15 pm

  Sun → Virgo

  Local Date: Aug 23 2022 |
  Local Time: 7:45 am - 7:45 am
 • 24August
  5:40 am - 9:08 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 24 2022 |
  Local Time: 2:10 pm - 5:38 pm
  24August
  9:08 am - 9:08 am

  ☽→ Leo

  Local Date: Aug 24 2022 |
  Local Time: 5:38 pm - 5:38 pm
  24August
  1:30 pm - 1:30 pm

  Venus trine Chiron

  Local Date: Aug 24 2022 |
  Local Time: 10:00 pm - 10:00 pm
 • 25August
  9:02 pm - 9:02 pm

  Mercury → Libra

  Local Date: Aug 26 2022 |
  Local Time: 5:32 am - 5:32 am
 • 26August
  2:54 am - 8:24 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 26 - 27 2022 |
  Local Time: 11:24 am - 4:54 am
  26August
  8:24 pm - 8:24 pm

  ☽→ Virgo

  Local Date: Aug 27 2022 |
  Local Time: 4:54 am - 4:54 am
 • 27August
  12:33 am - 12:33 am

  Venus square Uranus

  Local Date: Aug 27 2022 |
  Local Time: 9:03 am - 9:03 am
  27August
  1:27 am - 1:27 am

  Sun square Mars

  Local Date: Aug 27 2022 |
  Local Time: 9:57 am - 9:57 am
 • 28August
  2:27 pm - 2:27 pm

  Venus opposite Saturn

  Local Date: Aug 28 2022 |
  Local Time: 10:57 pm - 10:57 pm
  28August
  11:07 pm - 12:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 29 2022 |
  Local Time: 7:37 am - 8:30 am
 • 29August
  5:44 am - 5:44 am

  ☽→ Libra

  Local Date: Aug 29 2022 |
  Local Time: 2:14 pm - 2:14 pm
  29August
  12:00 am - 5:44 am

  Moon void of course

  Local Date: Aug 29 2022 |
  Local Time: 8:30 am - 2:14 pm
 • 31August
  6:43 am - 1:10 pm

  Moon void of course

  Local Date: Aug 31 2022 |
  Local Time: 3:13 pm - 9:40 pm
  31August
  1:10 pm - 1:10 pm

  ☽→ Scorpio

  Local Date: Aug 31 2022 |
  Local Time: 9:40 pm - 9:40 pm
 • 01September
  7:51 am - 7:51 am

  Mars sextile Jupiter

  Local Date: Sep 01 2022 |
  Local Time: 4:21 pm - 4:21 pm
 • 02September
  1:21 pm - 6:39 pm

  Moon void of course

  Local Date: Sep 02 - 03 2022 |
  Local Time: 9:51 pm - 3:09 am
  02September
  6:39 pm - 6:39 pm

  ☽→ Sagittarius

  Local Date: Sep 03 2022 |
  Local Time: 3:09 am - 3:09 am
Events for July

31st

10:04 am - 10:04 am

Venus square ChironExpired

Local Date: Jul 31 2022 |
Local Time: 6:34 pm - 6:34 pm
6:36 pm - 6:36 pm

Sun trine JupiterExpired

Local Date: Aug 01 2022 |
Local Time: 3:06 am - 3:06 am
Events for August

1st

6:29 pm - 12:00 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 02 2022 |
Local Time: 2:59 am - 8:30 am
7:53 pm - 7:53 pm

Mars conjunct UranusExpired

Local Date: Aug 02 2022 |
Local Time: 4:23 am - 4:23 am
Events for August

2nd

12:05 am - 12:05 am

☽→ LibraExpired

Local Date: Aug 02 2022 |
Local Time: 8:35 am - 8:35 am
8:25 am - 8:25 am

Venus sextile UranusExpired

Local Date: Aug 02 2022 |
Local Time: 4:55 pm - 4:55 pm
12:00 am - 12:05 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 02 2022 |
Local Time: 8:30 am - 8:35 am
9:59 pm - 9:59 pm

Venus sextile MarsExpired

Local Date: Aug 03 2022 |
Local Time: 6:29 am - 6:29 am
Events for August

3rd

No Events
Events for August

4th

2:19 am - 7:46 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 04 2022 |
Local Time: 10:49 am - 4:16 pm
2:57 am - 2:57 am

Mercury → VirgoExpired

Local Date: Aug 04 2022 |
Local Time: 11:27 am - 11:27 am
7:46 am - 7:46 am

☽→ ScorpioExpired

Local Date: Aug 04 2022 |
Local Time: 4:16 pm - 4:16 pm
Events for August

5th

No Events
Events for August

6th

7:23 am - 12:38 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 06 2022 |
Local Time: 3:53 pm - 9:08 pm
12:38 pm - 12:38 pm

☽→ SagittariusExpired

Local Date: Aug 06 2022 |
Local Time: 9:08 pm - 9:08 pm
Events for August

7th

12:42 pm - 12:42 pm

Venus trine NeptuneExpired

Local Date: Aug 07 2022 |
Local Time: 9:12 pm - 9:12 pm
3:56 pm - 3:56 pm

Mars square SaturnExpired

Local Date: Aug 08 2022 |
Local Time: 12:26 am - 12:26 am
Events for August

8th

6:29 am - 2:38 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 08 2022 |
Local Time: 2:59 pm - 11:08 pm
2:38 pm - 2:38 pm

☽→ CapricornExpired

Local Date: Aug 08 2022 |
Local Time: 11:08 pm - 11:08 pm
4:00 pm - 4:00 pm

Sun trine ChironExpired

Local Date: Aug 09 2022 |
Local Time: 12:30 am - 12:30 am
Events for August

9th

1:17 am - 1:17 am

Venus opposite PlutoExpired

Local Date: Aug 09 2022 |
Local Time: 9:47 am - 9:47 am
Events for August

10th

12:39 pm - 2:44 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 10 2022 |
Local Time: 9:09 pm - 11:14 pm
2:44 pm - 2:44 pm

☽→ AquariusExpired

Local Date: Aug 10 2022 |
Local Time: 11:14 pm - 11:14 pm
Events for August

11th

8:53 am - 8:53 am

Sun square UranusExpired

Local Date: Aug 11 2022 |
Local Time: 5:23 pm - 5:23 pm
2:29 pm - 2:29 pm

Venus → LeoExpired

Local Date: Aug 11 2022 |
Local Time: 10:59 pm - 10:59 pm
5:43 pm - 5:43 pm

Mars sextile NeptuneExpired

Local Date: Aug 12 2022 |
Local Time: 2:13 am - 2:13 am
Events for August

12th

7:06 am - 2:44 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 12 2022 |
Local Time: 3:36 pm - 11:14 pm
2:44 pm - 2:44 pm

☽→ PiscesExpired

Local Date: Aug 12 2022 |
Local Time: 11:14 pm - 11:14 pm
Events for August

13th

No Events
Events for August

14th

11:10 am - 4:42 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 14 - 15 2022 |
Local Time: 7:40 pm - 1:12 am
1:10 pm - 1:10 pm

Sun opposite SaturnExpired

Local Date: Aug 14 2022 |
Local Time: 9:40 pm - 9:40 pm
4:42 pm - 4:42 pm

☽→ AriesExpired

Local Date: Aug 15 2022 |
Local Time: 1:12 am - 1:12 am
5:27 pm - 5:27 pm

Mars trine PlutoExpired

Local Date: Aug 15 2022 |
Local Time: 1:57 am - 1:57 am
Events for August

15th

Events for August

16th

1:46 pm - 1:46 pm

Mercury trine UranusExpired

Local Date: Aug 16 2022 |
Local Time: 10:16 pm - 10:16 pm
4:17 pm - 10:22 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 17 2022 |
Local Time: 12:47 am - 6:52 am
10:22 pm - 10:22 pm

☽→ TaurusExpired

Local Date: Aug 17 2022 |
Local Time: 6:52 am - 6:52 am
Events for August

17th

No Events
Events for August

18th

4:02 am - 4:02 am

Venus trine JupiterExpired

Local Date: Aug 18 2022 |
Local Time: 12:32 pm - 12:32 pm
Events for August

19th

7:05 am - 8:05 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Aug 19 2022 |
Local Time: 3:35 pm - 4:35 pm
8:05 am - 8:05 am

☽→ GeminiExpired

Local Date: Aug 19 2022 |
Local Time: 4:35 pm - 4:35 pm
Events for August

20th

3:56 am - 3:56 am

Mars → Gemini

Local Date: Aug 20 2022 |
Local Time: 12:26 pm - 12:26 pm
Events for August

21st

8:28 pm - 8:28 pm

☽→ Cancer

Local Date: Aug 22 2022 |
Local Time: 4:58 am - 4:58 am
Events for August

22nd

11:15 pm - 11:15 pm

Sun → Virgo

Local Date: Aug 23 2022 |
Local Time: 7:45 am - 7:45 am
Events for August

23rd

No Events
Events for August

24th

9:08 am - 9:08 am

☽→ Leo

Local Date: Aug 24 2022 |
Local Time: 5:38 pm - 5:38 pm
1:30 pm - 1:30 pm

Venus trine Chiron

Local Date: Aug 24 2022 |
Local Time: 10:00 pm - 10:00 pm
Events for August

25th

9:02 pm - 9:02 pm

Mercury → Libra

Local Date: Aug 26 2022 |
Local Time: 5:32 am - 5:32 am
Events for August

26th

2:54 am - 8:24 pm

Moon void of course

Local Date: Aug 26 - 27 2022 |
Local Time: 11:24 am - 4:54 am
8:24 pm - 8:24 pm

☽→ Virgo

Local Date: Aug 27 2022 |
Local Time: 4:54 am - 4:54 am
Events for August

27th

12:33 am - 12:33 am

Venus square Uranus

Local Date: Aug 27 2022 |
Local Time: 9:03 am - 9:03 am
1:27 am - 1:27 am

Sun square Mars

Local Date: Aug 27 2022 |
Local Time: 9:57 am - 9:57 am
Events for August

28th

11:07 pm - 12:00 am

Moon void of course

Local Date: Aug 29 2022 |
Local Time: 7:37 am - 8:30 am
Events for August

29th

5:44 am - 5:44 am

☽→ Libra

Local Date: Aug 29 2022 |
Local Time: 2:14 pm - 2:14 pm
12:00 am - 5:44 am

Moon void of course

Local Date: Aug 29 2022 |
Local Time: 8:30 am - 2:14 pm
Events for August

30th

No Events
Events for August

31st

1:10 pm - 1:10 pm

☽→ Scorpio

Local Date: Aug 31 2022 |
Local Time: 9:40 pm - 9:40 pm
Events for September

1st

Events for September

2nd

1:21 pm - 6:39 pm

Moon void of course

Local Date: Sep 02 - 03 2022 |
Local Time: 9:51 pm - 3:09 am
6:39 pm - 6:39 pm

☽→ Sagittarius

Local Date: Sep 03 2022 |
Local Time: 3:09 am - 3:09 am

Astrology & Moon Calendar

Bookmark this free astrology & Moon calendar! And come back often.

Page forward in the calendar to plan your upcoming weeks. You can track Lunar cycles, Moon signs, and Moon void of course. Let the planetary aspects and retrogrades guide you when you plan your activities and appointments. 

Download my astrology calendar for 2022 and 2023 to your favorite devices! My astrology calendar adjusts to your time zone, no matter where you live. It works with iOS Calendar, Google Calendar, Outlook, and other compatible scheduling software. Pick up Molly’s Astrology Calendar here.

What is happening astrologically in 2022?

2022 Retrograde planets

 • Mercury retrograde
  January 14 – February 3, 2022
  May 10 – June 3
  September 9 – October 2
 • Venus retrograde – December 19, 2021  – January 29, 2022
 • Jupiter retrograde – July 28 – November 23
 • Saturn retrograde – June 4 – October 23
 • Uranus retrograde
  August 19, 2021 – January 18, 2022
  August 24, 2022 – January 22, 2023
 • Neptune Retrograde – June 28 – December 3
 • Pluto retrograde – April 29 – October 8
 • Chiron retrograde – July 19 – December 23

Retrograde planets in the birth chart

2022 Eclipses

 • April 30, 2022 – Solar Eclipse at 10° Taurus
 • May 16, 2022 – Lunar Eclipse at 25° Scorpio

Solar Eclipses and Lunar Eclipses

Eclipses in the birth chart houses

© 2022 Molly C. Gauthier