June 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
Sun sextile North Node
3:21 pm - 3:21 pm
12° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 02 2024 |
3:21 pm - 3:21 pm
Moon void of course
6:03 pm - 12:00 am
Local Time:
Jun 02 - 03 2024 |
6:03 pm - 12:00 am
Jupiter trine Pluto
8:12 pm - 8:12 pm
01° Gemini, Aquarius , ...
Local Time:
Jun 02 2024 |
8:12 pm - 8:12 pm
Mercury sextile Neptune
11:57 pm - 11:57 pm
29° Taurus, Pisces , ...
Local Time:
Jun 02 2024 |
11:57 pm - 11:57 pm
3
Venus sextile North Node
12:42 am - 12:42 am
12° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 03 2024 |
12:42 am - 12:42 am
Moon enters Taurus
1:55 am - 1:55 am
Local Time:
Jun 03 2024 |
1:55 am - 1:55 am
Mercury enters Gemini
3:36 am - 3:36 am
Local Time:
Jun 03 2024 |
3:36 am - 3:36 am
Moon void of course
12:00 am - 1:55 am
Local Time:
Jun 03 2024 |
12:00 am - 1:55 am
4
Mercury trine Pluto
2:12 am - 2:12 am
01° Gemini, Aquarius , ...
Local Time:
Jun 04 2024 |
2:12 am - 2:12 am
Mercury conjunct Jupiter
6:23 am - 6:23 am
02° Gemini , ...
Local Time:
Jun 04 2024 |
6:23 am - 6:23 am
Sun conjunct Venus
11:33 am - 11:33 am
14° Gemini , ...
Local Time:
Jun 04 2024 |
11:33 am - 11:33 am
5
Moon void of course
4:08 am - 4:36 am
Local Time:
Jun 05 2024 |
4:08 am - 4:36 am
Moon enters Gemini
4:36 am - 4:36 am
Local Time:
Jun 05 2024 |
4:36 am - 4:36 am
6
NEW MOON at 16° Gemini 17′
8:37 am - 8:37 am
Local Time:
Jun 06 2024 |
8:37 am - 8:37 am
7
Moon void of course
8:15 am - 8:40 am
Local Time:
Jun 07 2024 |
8:15 am - 8:40 am
Moon enters Cancer
8:40 am - 8:40 am
Local Time:
Jun 07 2024 |
8:40 am - 8:40 am
8
Venus square Saturn
4:25 am - 4:25 am
19° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 08 2024 |
4:25 am - 4:25 am
9
Mars enters Taurus
12:34 am - 12:34 am
Local Time:
Jun 09 2024 |
12:34 am - 12:34 am
Mercury sextile North Node
3:44 am - 3:44 am
12° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 09 2024 |
3:44 am - 3:44 am
Sun square Saturn
6:35 am - 6:35 am
19° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 09 2024 |
6:35 am - 6:35 am
Moon void of course
3:05 pm - 3:28 pm
Local Time:
Jun 09 2024 |
3:05 pm - 3:28 pm
Moon enters Leo
3:28 pm - 3:28 pm
Local Time:
Jun 09 2024 |
3:28 pm - 3:28 pm
10
11
Venus sextile Chiron
3:12 am - 3:12 am
22° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 11 2024 |
3:12 am - 3:12 am
Mars square Pluto
9:21 am - 9:21 am
01° Taurus, Aquarius , ...
Local Time:
Jun 11 2024 |
9:21 am - 9:21 am
Moon void of course
3:16 pm - 12:00 am
Local Time:
Jun 11 - 12 2024 |
3:16 pm - 12:00 am
12
Moon enters Virgo
1:38 am - 1:38 am
Local Time:
Jun 12 2024 |
1:38 am - 1:38 am
Mercury square Saturn
6:47 am - 6:47 am
19° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 12 2024 |
6:47 am - 6:47 am
Moon void of course
12:00 am - 1:38 am
Local Time:
Jun 12 2024 |
12:00 am - 1:38 am
13
Sun sextile Chiron
2:24 am - 2:24 am
20° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 13 2024 |
2:24 am - 2:24 am
Mercury sextile Chiron
10:01 pm - 10:01 pm
22° Gemini, Aries , ...
Local Time:
Jun 13 2024 |
10:01 pm - 10:01 pm
14
First Quarter at 23° Virgo 39′
1:18 am - 1:18 am
Local Time:
Jun 14 2024 |
1:18 am - 1:18 am
Sun conjunct Mercury
12:32 pm - 12:32 pm
24° Gemini , ...
Local Time:
Jun 14 2024 |
12:32 pm - 12:32 pm
Moon void of course
1:53 pm - 2:12 pm
Local Time:
Jun 14 2024 |
1:53 pm - 2:12 pm
Moon enters Libra
2:12 pm - 2:12 pm
Local Time:
Jun 14 2024 |
2:12 pm - 2:12 pm
15
16
Venus square Neptune
11:45 pm - 11:45 pm
29° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 16 2024 |
11:45 pm - 11:45 pm
17
Moon void of course
2:05 am - 2:37 am
Local Time:
Jun 17 2024 |
2:05 am - 2:37 am
Venus enters Cancer
2:20 am - 2:20 am
Local Time:
Jun 17 2024 |
2:20 am - 2:20 am
Moon enters Scorpio
2:37 am - 2:37 am
Local Time:
Jun 17 2024 |
2:37 am - 2:37 am
Mercury square Neptune
3:40 am - 3:40 am
29° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 17 2024 |
3:40 am - 3:40 am
Mercury enters Cancer
5:06 am - 5:06 am
Local Time:
Jun 17 2024 |
5:06 am - 5:06 am
Mercury conjunct Venus
8:42 am - 8:42 am
00° Cancer , ...
Local Time:
Jun 17 2024 |
8:42 am - 8:42 am
18
19
Moon void of course
12:19 pm - 12:31 pm
Local Time:
Jun 19 2024 |
12:19 pm - 12:31 pm
Moon enters Sagittarius
12:31 pm - 12:31 pm
Local Time:
Jun 19 2024 |
12:31 pm - 12:31 pm
20
Sun square Neptune
2:12 pm - 2:12 pm
29° Gemini, Pisces , ...
Local Time:
Jun 20 2024 |
2:12 pm - 2:12 pm
Sun enters Cancer
4:50 pm - 4:50 pm
Local Time:
Jun 20 2024 |
4:50 pm - 4:50 pm
21
Mercury sextile Mars
12:22 pm - 12:22 pm
09° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Jun 21 2024 |
12:22 pm - 12:22 pm
Moon void of course
6:58 pm - 7:08 pm
Local Time:
Jun 21 2024 |
6:58 pm - 7:08 pm
Moon enters Capricorn
7:08 pm - 7:08 pm
Local Time:
Jun 21 2024 |
7:08 pm - 7:08 pm
FULL MOON at 1° Capricorn 07′
9:07 pm - 9:07 pm
Local Time:
Jun 21 2024 |
9:07 pm - 9:07 pm
22
Mercury square North Node
4:55 pm - 4:55 pm
11° Cancer, Aries , ...
Local Time:
Jun 22 2024 |
4:55 pm - 4:55 pm
23
Moon void of course
11:05 pm - 11:14 pm
Local Time:
Jun 23 2024 |
11:05 pm - 11:14 pm
Moon enters Aquarius
11:14 pm - 11:14 pm
Local Time:
Jun 23 2024 |
11:14 pm - 11:14 pm
24
25
Moon void of course
6:29 pm - 12:00 am
Local Time:
Jun 25 - 26 2024 |
6:29 pm - 12:00 am
26
Moon enters Pisces
2:07 am - 2:07 am
Local Time:
Jun 26 2024 |
2:07 am - 2:07 am
Venus square North Node
10:28 am - 10:28 am
11° Cancer, Aries , ...
Local Time:
Jun 26 2024 |
10:28 am - 10:28 am
Mercury trine Saturn
2:09 pm - 2:09 pm
19° Cancer, Pisces , ...
Local Time:
Jun 26 2024 |
2:09 pm - 2:09 pm
Moon void of course
12:00 am - 2:07 am
Local Time:
Jun 26 2024 |
12:00 am - 2:07 am
27
28
Moon void of course
4:44 am - 4:51 am
Local Time:
Jun 28 2024 |
4:44 am - 4:51 am
Moon enters Aries
4:51 am - 4:51 am
Local Time:
Jun 28 2024 |
4:51 am - 4:51 am
Mercury square Chiron
1:58 pm - 1:58 pm
23° Cancer, Aries , ...
Local Time:
Jun 28 2024 |
1:58 pm - 1:58 pm
Third Quarter at 7° Aries 40′
5:53 pm - 5:53 pm
Local Time:
Jun 28 2024 |
5:53 pm - 5:53 pm
29
Venus sextile Mars
12:49 am - 12:49 am
14° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Jun 29 2024 |
12:49 am - 12:49 am
Saturn retrograde begins
3:05 pm - 3:05 pm
19° Pisces , ...
Local Time:
Jun 29 2024 |
3:05 pm - 3:05 pm
Mercury sextile Uranus
10:19 pm - 10:19 pm
25° Cancer, Taurus , ...
Local Time:
Jun 29 2024 |
10:19 pm - 10:19 pm
30
Moon void of course
12:56 am - 8:00 am
Local Time:
Jun 30 2024 |
12:56 am - 8:00 am
1
2
3
4
5
6

2024 June

Week 4

Sun 26
Mon 27
Tue 28
Wed 29
Thu 30
Fri 31
Sat 1
Sun 2
Mon 3
Tue 4
Wed 5
Thu 6
Fri 7
Sat 8
Sun 9
Mon 10
Tue 11
Wed 12
Thu 13
Fri 14
Sat 15
Sun 16
Mon 17
Tue 18
Wed 19
Thu 20
Fri 21
Sat 22
Sun 23
Mon 24
Tue 25
Wed 26
Thu 27
Fri 28
Sat 29
Sun 30
Mon 1
Tue 2
Wed 3
Thu 4
Fri 5
Sat 6
 • 27May
  4:01 pm - 4:44 pm

  Moon void of course

  Local Date: May 27 2024 |
  Local Time: 4:01 pm - 4:44 pm
  27May
  4:44 pm - 4:44 pm

  Moon enters Aquarius

  Local Date: May 27 2024 |
  Local Time: 4:44 pm - 4:44 pm
 • 29May
  10:19 am - 8:32 pm

  Moon void of course

  Local Date: May 29 2024 |
  Local Time: 10:19 am - 8:32 pm
  29May
  1:08 pm - 1:08 pm

  Mars conjunct Chiron

  Local Date: May 29 2024 |
  Local Time: 1:08 pm - 1:08 pm
  29May
  8:32 pm - 8:32 pm

  Moon enters Pisces

  Local Date: May 29 2024 |
  Local Time: 8:32 pm - 8:32 pm
 • 31May
  10:54 pm - 11:28 pm

  Moon void of course

  Local Date: May 31 2024 |
  Local Time: 10:54 pm - 11:28 pm
  31May
  11:28 pm - 11:28 pm

  Moon enters Aries

  Local Date: May 31 2024 |
  Local Time: 11:28 pm - 11:28 pm
 • 02June
  6:03 pm - 12:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 02 - 03 2024 |
  Local Time: 6:03 pm - 12:00 am
  02June
  8:12 pm - 8:12 pm

  Jupiter trine Pluto

  Local Date: Jun 02 2024 |
  Local Time: 8:12 pm - 8:12 pm
 • 03June
  1:55 am - 1:55 am

  Moon enters Taurus

  Local Date: Jun 03 2024 |
  Local Time: 1:55 am - 1:55 am
  03June
  12:00 am - 1:55 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 03 2024 |
  Local Time: 12:00 am - 1:55 am
 • 04June
  2:12 am - 2:12 am

  Mercury trine Pluto

  Local Date: Jun 04 2024 |
  Local Time: 2:12 am - 2:12 am
  04June
  11:33 am - 11:33 am

  Sun conjunct Venus

  Local Date: Jun 04 2024 |
  Local Time: 11:33 am - 11:33 am
 • 05June
  4:08 am - 4:36 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 05 2024 |
  Local Time: 4:08 am - 4:36 am
  05June
  4:36 am - 4:36 am

  Moon enters Gemini

  Local Date: Jun 05 2024 |
  Local Time: 4:36 am - 4:36 am
 • 07June
  8:15 am - 8:40 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 07 2024 |
  Local Time: 8:15 am - 8:40 am
  07June
  8:40 am - 8:40 am

  Moon enters Cancer

  Local Date: Jun 07 2024 |
  Local Time: 8:40 am - 8:40 am
 • 08June
  4:25 am - 4:25 am

  Venus square Saturn

  Local Date: Jun 08 2024 |
  Local Time: 4:25 am - 4:25 am
 • 09June
  12:34 am - 12:34 am

  Mars enters Taurus

  Local Date: Jun 09 2024 |
  Local Time: 12:34 am - 12:34 am
  09June
  6:35 am - 6:35 am

  Sun square Saturn

  Local Date: Jun 09 2024 |
  Local Time: 6:35 am - 6:35 am
  09June
  3:05 pm - 3:28 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jun 09 2024 |
  Local Time: 3:05 pm - 3:28 pm
  09June
  3:28 pm - 3:28 pm

  Moon enters Leo

  Local Date: Jun 09 2024 |
  Local Time: 3:28 pm - 3:28 pm
 • 11June
  3:12 am - 3:12 am

  Venus sextile Chiron

  Local Date: Jun 11 2024 |
  Local Time: 3:12 am - 3:12 am
  11June
  9:21 am - 9:21 am

  Mars square Pluto

  Local Date: Jun 11 2024 |
  Local Time: 9:21 am - 9:21 am
  11June
  3:16 pm - 12:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 11 - 12 2024 |
  Local Time: 3:16 pm - 12:00 am
 • 12June
  1:38 am - 1:38 am

  Moon enters Virgo

  Local Date: Jun 12 2024 |
  Local Time: 1:38 am - 1:38 am
  12June
  12:00 am - 1:38 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 12 2024 |
  Local Time: 12:00 am - 1:38 am
 • 13June
  2:24 am - 2:24 am

  Sun sextile Chiron

  Local Date: Jun 13 2024 |
  Local Time: 2:24 am - 2:24 am
 • 14June
  12:32 pm - 12:32 pm

  Sun conjunct Mercury

  Local Date: Jun 14 2024 |
  Local Time: 12:32 pm - 12:32 pm
  14June
  1:53 pm - 2:12 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jun 14 2024 |
  Local Time: 1:53 pm - 2:12 pm
  14June
  2:12 pm - 2:12 pm

  Moon enters Libra

  Local Date: Jun 14 2024 |
  Local Time: 2:12 pm - 2:12 pm
 • 16June
  11:45 pm - 11:45 pm

  Venus square Neptune

  Local Date: Jun 16 2024 |
  Local Time: 11:45 pm - 11:45 pm
 • 17June
  2:05 am - 2:37 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 17 2024 |
  Local Time: 2:05 am - 2:37 am
  17June
  2:20 am - 2:20 am

  Venus enters Cancer

  Local Date: Jun 17 2024 |
  Local Time: 2:20 am - 2:20 am
  17June
  2:37 am - 2:37 am

  Moon enters Scorpio

  Local Date: Jun 17 2024 |
  Local Time: 2:37 am - 2:37 am
 • 19June
  12:19 pm - 12:31 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jun 19 2024 |
  Local Time: 12:19 pm - 12:31 pm
 • 20June
  2:12 pm - 2:12 pm

  Sun square Neptune

  Local Date: Jun 20 2024 |
  Local Time: 2:12 pm - 2:12 pm
  20June
  4:50 pm - 4:50 pm

  Sun enters Cancer

  Local Date: Jun 20 2024 |
  Local Time: 4:50 pm - 4:50 pm
 • 21June
  12:22 pm - 12:22 pm

  Mercury sextile Mars

  Local Date: Jun 21 2024 |
  Local Time: 12:22 pm - 12:22 pm
  21June
  6:58 pm - 7:08 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jun 21 2024 |
  Local Time: 6:58 pm - 7:08 pm
 • 23June
  11:05 pm - 11:14 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jun 23 2024 |
  Local Time: 11:05 pm - 11:14 pm
  23June
  11:14 pm - 11:14 pm

  Moon enters Aquarius

  Local Date: Jun 23 2024 |
  Local Time: 11:14 pm - 11:14 pm
 • 25June
  6:29 pm - 12:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 25 - 26 2024 |
  Local Time: 6:29 pm - 12:00 am
 • 26June
  2:07 am - 2:07 am

  Moon enters Pisces

  Local Date: Jun 26 2024 |
  Local Time: 2:07 am - 2:07 am
  26June
  2:09 pm - 2:09 pm

  Mercury trine Saturn

  Local Date: Jun 26 2024 |
  Local Time: 2:09 pm - 2:09 pm
  26June
  12:00 am - 2:07 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 26 2024 |
  Local Time: 12:00 am - 2:07 am
 • 28June
  4:44 am - 4:51 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 28 2024 |
  Local Time: 4:44 am - 4:51 am
  28June
  4:51 am - 4:51 am

  Moon enters Aries

  Local Date: Jun 28 2024 |
  Local Time: 4:51 am - 4:51 am
 • 29June
  12:49 am - 12:49 am

  Venus sextile Mars

  Local Date: Jun 29 2024 |
  Local Time: 12:49 am - 12:49 am
 • 30June
  12:56 am - 8:00 am

  Moon void of course

  Local Date: Jun 30 2024 |
  Local Time: 12:56 am - 8:00 am
 • 02July
  8:49 am - 8:49 am

  Mercury enters Leo

  Local Date: Jul 02 2024 |
  Local Time: 8:49 am - 8:49 am
  02July
  11:42 am - 11:50 am

  Moon void of course

  Local Date: Jul 02 2024 |
  Local Time: 11:42 am - 11:50 am
  02July
  11:50 am - 11:50 am

  Moon enters Gemini

  Local Date: Jul 02 2024 |
  Local Time: 11:50 am - 11:50 am
 • 04July
  4:43 pm - 4:51 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jul 04 2024 |
  Local Time: 4:43 pm - 4:51 pm
  04July
  4:51 pm - 4:51 pm

  Moon enters Cancer

  Local Date: Jul 04 2024 |
  Local Time: 4:51 pm - 4:51 pm
 • 05July
  3:02 pm - 3:02 pm

  Mars sextile Saturn

  Local Date: Jul 05 2024 |
  Local Time: 3:02 pm - 3:02 pm
 • 06July
  2:32 am - 2:32 am

  Venus square Chiron

  Local Date: Jul 06 2024 |
  Local Time: 2:32 am - 2:32 am
  06July
  11:47 pm - 11:55 pm

  Moon void of course

  Local Date: Jul 06 2024 |
  Local Time: 11:47 pm - 11:55 pm
  06July
  11:55 pm - 11:55 pm

  Moon enters Leo

  Local Date: Jul 06 2024 |
  Local Time: 11:55 pm - 11:55 pm
Events for May

27th

4:01 pm - 4:44 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: May 27 2024 |
Local Time: 4:01 pm - 4:44 pm
4:44 pm - 4:44 pm

Moon enters AquariusExpired

Local Date: May 27 2024 |
Local Time: 4:44 pm - 4:44 pm
Events for May

29th

10:19 am - 8:32 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: May 29 2024 |
Local Time: 10:19 am - 8:32 pm
1:08 pm - 1:08 pm

Mars conjunct ChironExpired

Local Date: May 29 2024 |
Local Time: 1:08 pm - 1:08 pm
8:32 pm - 8:32 pm

Moon enters PiscesExpired

Local Date: May 29 2024 |
Local Time: 8:32 pm - 8:32 pm
Events for May

30th

Events for May

31st

10:54 pm - 11:28 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: May 31 2024 |
Local Time: 10:54 pm - 11:28 pm
11:28 pm - 11:28 pm

Moon enters AriesExpired

Local Date: May 31 2024 |
Local Time: 11:28 pm - 11:28 pm
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

6:03 pm - 12:00 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 02 - 03 2024 |
Local Time: 6:03 pm - 12:00 am
8:12 pm - 8:12 pm

Jupiter trine PlutoExpired

Local Date: Jun 02 2024 |
Local Time: 8:12 pm - 8:12 pm
Events for June

3rd

1:55 am - 1:55 am

Moon enters TaurusExpired

Local Date: Jun 03 2024 |
Local Time: 1:55 am - 1:55 am
12:00 am - 1:55 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 03 2024 |
Local Time: 12:00 am - 1:55 am
Events for June

4th

2:12 am - 2:12 am

Mercury trine PlutoExpired

Local Date: Jun 04 2024 |
Local Time: 2:12 am - 2:12 am
11:33 am - 11:33 am

Sun conjunct VenusExpired

Local Date: Jun 04 2024 |
Local Time: 11:33 am - 11:33 am
Events for June

5th

4:08 am - 4:36 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 05 2024 |
Local Time: 4:08 am - 4:36 am
4:36 am - 4:36 am

Moon enters GeminiExpired

Local Date: Jun 05 2024 |
Local Time: 4:36 am - 4:36 am
Events for June

6th

Events for June

7th

8:15 am - 8:40 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 07 2024 |
Local Time: 8:15 am - 8:40 am
8:40 am - 8:40 am

Moon enters CancerExpired

Local Date: Jun 07 2024 |
Local Time: 8:40 am - 8:40 am
Events for June

8th

4:25 am - 4:25 am

Venus square SaturnExpired

Local Date: Jun 08 2024 |
Local Time: 4:25 am - 4:25 am
Events for June

9th

12:34 am - 12:34 am

Mars enters TaurusExpired

Local Date: Jun 09 2024 |
Local Time: 12:34 am - 12:34 am
6:35 am - 6:35 am

Sun square SaturnExpired

Local Date: Jun 09 2024 |
Local Time: 6:35 am - 6:35 am
3:05 pm - 3:28 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 09 2024 |
Local Time: 3:05 pm - 3:28 pm
3:28 pm - 3:28 pm

Moon enters LeoExpired

Local Date: Jun 09 2024 |
Local Time: 3:28 pm - 3:28 pm
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

3:12 am - 3:12 am

Venus sextile ChironExpired

Local Date: Jun 11 2024 |
Local Time: 3:12 am - 3:12 am
9:21 am - 9:21 am

Mars square PlutoExpired

Local Date: Jun 11 2024 |
Local Time: 9:21 am - 9:21 am
3:16 pm - 12:00 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 11 - 12 2024 |
Local Time: 3:16 pm - 12:00 am
Events for June

12th

1:38 am - 1:38 am

Moon enters VirgoExpired

Local Date: Jun 12 2024 |
Local Time: 1:38 am - 1:38 am
12:00 am - 1:38 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 12 2024 |
Local Time: 12:00 am - 1:38 am
Events for June

13th

2:24 am - 2:24 am

Sun sextile ChironExpired

Local Date: Jun 13 2024 |
Local Time: 2:24 am - 2:24 am
Events for June

14th

12:32 pm - 12:32 pm

Sun conjunct MercuryExpired

Local Date: Jun 14 2024 |
Local Time: 12:32 pm - 12:32 pm
1:53 pm - 2:12 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 14 2024 |
Local Time: 1:53 pm - 2:12 pm
2:12 pm - 2:12 pm

Moon enters LibraExpired

Local Date: Jun 14 2024 |
Local Time: 2:12 pm - 2:12 pm
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

11:45 pm - 11:45 pm

Venus square NeptuneExpired

Local Date: Jun 16 2024 |
Local Time: 11:45 pm - 11:45 pm
Events for June

17th

2:05 am - 2:37 am

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 17 2024 |
Local Time: 2:05 am - 2:37 am
2:20 am - 2:20 am

Venus enters CancerExpired

Local Date: Jun 17 2024 |
Local Time: 2:20 am - 2:20 am
2:37 am - 2:37 am

Moon enters ScorpioExpired

Local Date: Jun 17 2024 |
Local Time: 2:37 am - 2:37 am
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

12:19 pm - 12:31 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 19 2024 |
Local Time: 12:19 pm - 12:31 pm
Events for June

20th

2:12 pm - 2:12 pm

Sun square NeptuneExpired

Local Date: Jun 20 2024 |
Local Time: 2:12 pm - 2:12 pm
4:50 pm - 4:50 pm

Sun enters CancerExpired

Local Date: Jun 20 2024 |
Local Time: 4:50 pm - 4:50 pm
Events for June

21st

12:22 pm - 12:22 pm

Mercury sextile MarsExpired

Local Date: Jun 21 2024 |
Local Time: 12:22 pm - 12:22 pm
6:58 pm - 7:08 pm

Moon void of courseExpired

Local Date: Jun 21 2024 |
Local Time: 6:58 pm - 7:08 pm
Events for June

22nd

Events for June

23rd

11:05 pm - 11:14 pm

Moon void of course

Local Date: Jun 23 2024 |
Local Time: 11:05 pm - 11:14 pm
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

6:29 pm - 12:00 am

Moon void of course

Local Date: Jun 25 - 26 2024 |
Local Time: 6:29 pm - 12:00 am
Events for June

26th

2:07 am - 2:07 am

Moon enters Pisces

Local Date: Jun 26 2024 |
Local Time: 2:07 am - 2:07 am
12:00 am - 2:07 am

Moon void of course

Local Date: Jun 26 2024 |
Local Time: 12:00 am - 2:07 am
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

4:51 am - 4:51 am

Moon enters Aries

Local Date: Jun 28 2024 |
Local Time: 4:51 am - 4:51 am
Events for June

29th

12:49 am - 12:49 am

Venus sextile Mars

Local Date: Jun 29 2024 |
Local Time: 12:49 am - 12:49 am
Events for June

30th

12:56 am - 8:00 am

Moon void of course

Local Date: Jun 30 2024 |
Local Time: 12:56 am - 8:00 am
Events for July

2nd

8:49 am - 8:49 am

Mercury enters Leo

Local Date: Jul 02 2024 |
Local Time: 8:49 am - 8:49 am
11:42 am - 11:50 am

Moon void of course

Local Date: Jul 02 2024 |
Local Time: 11:42 am - 11:50 am
11:50 am - 11:50 am

Moon enters Gemini

Local Date: Jul 02 2024 |
Local Time: 11:50 am - 11:50 am
Events for July

3rd

Events for July

4th

4:51 pm - 4:51 pm

Moon enters Cancer

Local Date: Jul 04 2024 |
Local Time: 4:51 pm - 4:51 pm
Events for July

5th

Events for July

6th

11:47 pm - 11:55 pm

Moon void of course

Local Date: Jul 06 2024 |
Local Time: 11:47 pm - 11:55 pm
11:55 pm - 11:55 pm

Moon enters Leo

Local Date: Jul 06 2024 |
Local Time: 11:55 pm - 11:55 pm

Bookmark this page!! And make use of this astrology & Moon calendar as often as you like. Moon signs, Moon VOC, retrogrades, and planetary aspects. 

Get this calendar on your favorite devices, in your local time zone.

About this Astrology & Moon Calendar

Bookmark this free astrology & Moon calendar! And come back often.

Page forward in the calendar to plan your upcoming weeks. You can track Lunar cycles, Moon signs, and Moon void of course. Let the planetary aspects and retrogrades guide you as you plan your most important activities and appointments. 

Get the astrology of 2024 on your favorite devices

2023 astrology calendar

Get the digital astrology calendar that adjusts to your time zone, no matter where you live. It loads right into your iOS Calendar, Google Calendar, Outlook, or other compatible scheduling software. Bonus printables include the popular “Green means go” color-coded astrology forecast for all 12 months of the year.

get ahead of the game 

What is happening astrologically in 2023?

2023 Retrograde planets

 • Mercury retrograde
  December 29, 2022 – January 18, 2023
  April 21 – May 14
  August 23 – September 15
  December 13 – January 1, 2024
 • Venus retrograde – July 22 – September 3
 • Jupiter retrograde – September 4 – December 30
 • Saturn retrograde – June 17 – November 4
 • Uranus retrograde
  ends January 22
  begins August 28
 • Neptune Retrograde – June 30 – December 6
 • Pluto retrograde – May 1 – October 10
 • Chiron retrograde – July 23 – December 26

Retrograde planets in the birth chart

2023 Eclipses

 • April 19, 2023 – Solar Eclipse at 29° Aries
 • May 5, 2023 – Lunar Eclipse at 14° Scorpio
 • October 14, 2023 – Solar Eclipse at 21° Libra
 • October 28, 2023 – Lunar Eclipse at 05° Taurus

Solar Eclipses and Lunar Eclipses

Eclipses in the birth chart houses

2023 Overview

Saturn enters Pisces – March 7

Saturn sextile North Node – April 19

Jupiter enters Taurus – May 16

Jupiter square Pluto – May 17

Jupiter conjunct North Node – May 27

Node enters Aries – July 12

Pluto square North Node – August 3

© 2023 Molly C. Gauthier